PrestoPRO™

PrestoPadTill större förskolor eller fritidshem, kommunala eller privatägda, erbjuder vi PrestoPRO, vår mest omfattande och mångsidiga produkt.

Här ingår naturligtvis samtliga vardagssnära funktioner, såsom in- & utcheckning av barn, kontaktuppgifter till målsmän, kalender, tvärgrupper, barnportfolio, ”utflyktsinräknare”, noteringar på individ-, flerbarns- och gruppnivå.

Vidare ingår även samtliga funktioner för planering, resursoptimering och kvalitetssäkring, som t.ex. flexibel målstyrning (Lpfö ligger inne vid start), närvaroplanering för både barn och personal, vikariehantering, stöd för likabehandling, ”nattisverksamhet”, integration med externa system efter avtal (integration av skolmaten.se ingår), samt möjlighet till avancerad skräddarsydd statistik.

Med PrestoPRO är det således fullt möjligt att följa upp och jämföra olika enheters verksamhet på avdelningsnivå genom nyckeltal och styrkort, vilket i sin tur gör det möjligt att kontinuerligt målstyra och optimera verksamheten i samtliga enheter.

PrestoPADinaction_smallPrestoPRO är utvecklad och optimerad för att vara så effektiv som möjligt i skarpa lägen och finns tillgänglig på iPad, iPhone/Android samt webb.

Vid användning t ex utomhus och på utflykter och används med fördel smartphone eller iPad. Större administrativa uppgifter genomförs enklast med musklick och tangentbord på webben, i administrationsmodulen. Dagens digitala föräldrar kan genom sina smartphones ta del av den information om sitt barn som pedagogen väljer att dela. Denna föräldraapp, PrestoHOME kan förresten översätta information från pedagoger till målsmän till fler än 40 olika språk.

Vi hjälper till med utbildning och kvalitetssäkrad implementeringsplan, samt erbjuder er deltagande i vårt användarråd – där framtidens funktioner föds och diskuteras.

Fri användarsupport via e-post och telefon ingår!overview2-sv                             PrestoPAD2_small