PrestoDaycare® uppgraderar PrestoHOME™!

Pressrelease 2016-03-10

PrestoDaycare® uppgraderar PrestoHOME™!

PrestoDaycare® uppgraderar PrestoHOME™, för att möta nya krav på funktionalitet och användargränssnitt. PrestoHOME™ är en kompletterande komponent till de redan etablerade lösningarna riktade till förskolor, fritidshem och specialverksamheter: PrestoBASIC™ och PrestoPRO™.

Vi är glada att kunna uppgradera och relansera PrestoHOME, ett verktyg avsett att ge målsmän delaktighet i sina barns vardag. PrestoHOME syftar även till att, genom smart funktionalitet, stödja Förskolepedagoger, Fritidspersonal och Speciallärare i kommunikationen med målsmän i det dagliga arbetet. PrestoHOME finns för Android och iOS smartphones och innehåller förutom nytt användargränssnitt även funktionalitet som översättning till 47 olika språk, sjukanmälan med prognostisering, närvarokontroll, kalender, aktivitets- och målinfo från pedagoger samt mycket annat, säger Anton Tibblin, CTO.

PrestoDaycare® är en SAAS lösning avsedd för Förskolor, Fritidshem och Specialverksamheter. Med PrestoDaycare® optimeras den dagliga verksamheten ur såväl ett operativt som strategiskt perspektiv.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Richard Jones
richard@amplepartners.com
+46(0)736006166