PrestoBASIC™

Ballsineyes_smallFör enskilda privatägda förskolor och fritidshem kan PrestoBASIC vara ett alternativ till den fullskaliga PrestoPRO. Här ingår samtliga vardagsfunktioner för att underlätta pedagogernas dagliga arbete, men är lite enklare när det gäller verksamhetsstyrning och kvalitetssäkring.

Här finns således in- & utcheckning av barn, kontaktuppgifter till målsmän, kalender, tvärgrupper, barnportfolio, ”utflyktsinräknare”, frånvarorapportering,  noteringar på individ-, flerbarns- och gruppnivå samt målstyrning.

Liksom för PrestoPRO använder chefer och teamledare administrationsmodulen via webben medan pedagogerna i den dagliga verksamheten främst använder iPads och smartphones. Föräldrar på språng kan alltid kolla senaste informationen genom mobilappen PrestoHOME. Komponenterna finns alltså tillgängliga på iPad, iPhone/Android samt webb.

Vi hjälper till med utbildning, import av data samt en kvalitetssäkrad utrullningsplan.

Fri användarsupport via e-post och telefon ingår!PrestoPADPrestoHOMEPrestoGOPrestoADMIN