Ramavtal med Norlandia Förskolor

Pressrelease 2014-09-30

Ramavtal med Norlandia Förskolor

Ample AB sluter ramavtal med Norlandia Förskolor avseende Fingra som operativt verksamhetssystem.

Vi är glada att meddela att Norlandia Förskolor valt att sluta avtal med Ample AB om användande av verksamhetssystemet Fingra för sina förskolor i den svenska verksamheten.

Avtalet innebär att Fingra stegvis implementeras som operativt verksamhets- och ledningssystem inom Norlandiasfären och vi ser mycket fram emot att jobba tillsammans med Norlandia Förskolor för att stödja en verksamhetseffektivisering och därigenom verka för ”mer tid till barnen, säger Richard Jones, CEO.

Fingra är en SAAS lösning avsedd för Förskolor, Fritidshem och Specialverksamheter. Med Fingra optimeras den dagliga verksamheten ur såväl ett operativt som strategiskt perspektiv.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Richard Jones
richard@amplepartners.com
+46(0)736006166