Så här fungerar det

PrestoPad-Overview


Förenkla det dagliga arbetet och pedagogiska flödet i din verksamhet samtidigt som du förbättrar kvalitet i kommunikationen internt med kollegor och externt med föräldrar. PrestoDaycare ger dig de rätta förutsättningarna att ”ligga steget före” och arbeta proaktivt med operativ målstyrning av din verksamhet.PrestoDaycare är en digital verktygslåda som gör organiserad barnomsorg tryggare, enklare, effektivare och dessutom mer kommunikativ. Konceptet är en så kallad molnlösning som har utvecklats i samråd med pedagoger, lärare, skolchefer och föräldrar. PrestoDaycare används via webb, pekplattor och smarta mobiler.

PrestoDaycares fokus på trygghet, enkelhet och effektivitet ger stora fördelar och närmast magiska möjligheter för barnomsorgens personal, ledarskap, föräldrar och givetvis barnen.

För att förenkla ditt val har vi tagit fram ett antal behovsanpassade produkter som säkerställer användarnytta för förskolor och fritidshem, oavsett storlek och regi. Läs mer om dessa under fliken Produkter.

Några av möjligheterna som PrestoDaycare erbjuder dig är följande:

  • Check-in och Check-out av barn
  • Noteringar och ”dela med förälder valmöjlighet” (individ och grupp)
  • Närvaroplanering (barn/personal) med automatisk avvikelsekontroll
  • Kalender, händelser, födelsedagar, frånvarorapportering, semester och mycket mer
  • Barnportfolio (pedagogiskt gränssnitt)
  • Kommunikation med föräldrar på individ och gruppnivå (epost och app)
  • Pedagogisk dokumentation, måluppfyllelse och styrning
  • Likabehandlingsplanering
  • Språköversättning för ny-svenska föräldrar (i dagsläget 47 språk)
  • Verktyg för verksamhetsstyrning, statistik och rapportering