Några av fördelarna

Med PrestoDaycare blir 1+1=1. På ett bra sätt.

Gör två saker samtidigt utan att tänka på det. PrestoDaycare tillåter personal att dokumentera och kommunicera på en gång, simultant. Ta ett foto som visar utvecklingen hos en fyraåring, lagra detta i barnets portfolio och på samma gång kommunicera detta till barnets stolta föräldrar.

Klara av mer, jobba mindre samtidigt som föräldrarna upplever ett större förtroende och en högre servicegrad.

Du bryr dig om barnen, inte datorerna.

Med några få enkla steg har du gjort PrestoDaycare färdigt att använda i din verksamhet. Vi menar verkligen ”du” – inga tekniker eller annan IT-personal inom synhåll. Du behöver inte heller oroa dig för servers, backup, datasäkerhet, konfigurationer och underhåll.

Vi tar hand om tekniken. Du tar hand om barnen.

Om du inte vill ha förändring, använd PrestoDaycare.

PrestoDaycare låter dig som är proffs på barnomsorg att fokusera på att utveckla barnen på bästa sätt. Presto Daycare lägger sig inte i hur att sköta barnomsorgen; det finns inga krav, förutsättningar, inga åsikter om hur många barn det får vara per grupp, och inget annat som försöker tala om hur du ska jobba. Kultivera ditt redan framgångsrika koncept, förändra det inte.

Med PrestoDaycare förenklar du arbetet utan att ändra sättet du arbetar på.


Som ett verktyg skall vara. Förvånansvärt enkelt.

Från grunden utvecklad att vara extremt intuitivt blir PrestoDaycare väldigt enkelt att använda. Någon skulle säkert säga att det är lekande lätt. Bland alla de erfarna pedagogerna, lärarna och barnskötarna som använder PrestoDaycare idag, finns många som inte gillar att jobba med datorer. Ändå använder de gladeligen PrestoDaycare i det dagliga arbetet.

Komplexa ting är inte användbara. Användbara ting är enkla.

Barnomsorg är en fråga om tillit. Var personlig.

Även om teknik har ett gott syfte så kan den bara inte ersätta möten ansikte mot ansikte. De korta mötena vid lämning och hämtning är tillfällen för att skapa tillit mellan personal och föräldrar. Ta vara på dessa minuter! Använd den automatiska dagssummeringen i PrestoDaycare för att återge vad som hänt under dagen för föräldrarna. Nämn det höga klosstornet, utflykten och hur skrubbsåret på knät kom till.

PrestoDaycare hjälper dig att visa hur mycket du bryr dig.

Arbeta smartare, inte hårdare.

En snickare slår inte gärna i spik med en sten. Se till att också du använder rätt verktyg. Tänk dig ett enda barn och en enda pedagog, ja då skulle i princip vilken tillvägagångssätt som helst göra jobbet. Men, om det istället handlar om sjuttio barn, och tolv pedagoger, då gäller det verkligen att använda rätt verktyg. Rätt verktyg stödjer era arbetsprocesser  och policies samt låter er att jobba gemensamt mot samma mål, med både trygghet och effektivitet.

PrestoDaycare är det rätta verktyget för proffs inom barnomsorg.