JÄMFÖR

För att hjälpa dig identifiera vilken produkt som är rätt för dig har vi sammanställt en jämförelsetabell mellan våra olika produkter:

PrestoONE PrestoBASIC PrestoPRO
Köp
Begränsningar Antal barn 40 Ingen gräns Ingen gräns
Antal enheter 1 Ingen gräns Ingen gräns
Telefonsupport Betalsamtal Kostnadsfritt Kostnadsfritt
E-postsupport Ja Ja, prioriterad Ja, prioriterad
Komponenter PrestoADMIN Ja Ja Ja
PrestoGO Ja Ja Ja
PrestoPAD Ja Ja
PrestoHOME Ja Ja
Funktionalitet In- och utcheckning Ja Ja Ja
Kontaktinfo målsmän Ja Ja Ja
Noteringar individuell Ja Ja Ja
Noteringar flera barn Ja Ja Ja
Avdelningar Ja Ja Ja
Grupper Ja Ja
Kalender Ja Ja
Matsedel Ja Ja
Snabbinfo Ja Ja
Översiktsvy Ja Ja
Portfolio Ja Ja
Föräldrakommunikation Ja, begränsad Ja Ja
Närvaroplanering barn Ja Ja
Utflyktslista medf. barn Ja Ja
Inräknare Ja Ja Ja
Flera användarnivåer Ja Ja
Rapport av närvarotimmar Ja Ja
Statistikmodul bas Ja Ja
Statistikmodul avancerad Ja
Närvaroplanering personal Ja
Målstyrning t.ex. Lpfö Ja Ja
Integrationsmodul Ja
Natt- och helgmodul Ja
Sammanslagningsmodul Ja
Vikariehantering Ja
Plats i användarrådet Ja
Starthjälp med data Ja Ja