Fingra blir PrestoDaycare®

Pressrelease 2016-02-15

Fingra blir PrestoDaycare®

Från och med den 01 mars 2016 byter Fingra namn till PrestoDaycare®, varvid namnen på de innehållande komponenterna kommer att bli; PrestoADMIN (fd FingraWeb), PrestoPAD (FingraSkola), PrestoHOME (FingraHemma). Funktionalitet och språk för befintliga användare kommer inte att påverkas alls av denna övergång.

Som ett led i vår internationella satsning byter Fingra namn till sitt internationella ”AlterEgo”, nämligen PrestoDaycare. För att säkra vårt namn på olika marknader har vi även valt att registrera PrestoDaycare som varumärke på de huvudsakliga marknader vi agerar på. Detta medför inga som helst förändringar för våra befintliga kunder eller marknaden i övrigt, förutom att man skall försöka komma ihåg det nya namnet, säger Richard Jones, CEO.

PrestoDaycare® är en SAAS lösning avsedd för Förskolor, Fritidshem och Specialverksamheter. Med PrestoDaycare™ optimeras den dagliga verksamheten ur såväl ett operativt som strategiskt perspektiv.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Richard Jones
richard@amplepartners.com
+46(0)736006166