Avtal med Tågaborgsskolan inom Helsingborgs Stad

Pressrelease 2016-02-01

Avtal med Tågaborgsskolan inom Helsingborgs Stad

Från och med den 01 februari sluter Ample avtal med Tågaborgsskolan inom Helsingborgs Stad avseende Fingra för Fritids som operativt verksamhetssystem för skolans Fritidsverksamheter.

Vi är glada att meddela att Tågaborgsskolan har valt att sluta avtal med Ample AB om användande av verksamhetssystemet Fingra för sin progressiva Fritidsverksamhet. Avtalet innebär att Fingra implementeras som operativt verksamhets- och ledningssystem inom Fritidsverksamheten hos Tågaborgskolan som andra skola efter Nanny Palmqvist i Helsingborgs Stad och vi ser mycket fram emot att jobba tillsammans med skolor och framgent kommunledning för att stödja en verksamhetseffektivisering och därigenom verka för ”mer tid till barnen”, säger Richard Jones, CEO.

Fingra är en SAAS lösning avsedd för Förskolor, Fritidshem och Specialverksamheter. Med Fingra optimeras den dagliga verksamheten ur såväl ett operativt som strategiskt perspektiv.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Richard Jones
richard@amplepartners.com
+46(0)736006166